Vad är cordocentes?

Anonim

Cordocentes, som också kallas testet för perkutan navelsträngsprövning (PUBS), är ett prenatalt diagnostiskt test som kan användas för att avgöra om det förekommer abnormiteter hos ett foster. Det består av att ta ett prov av fostrets blod från navelsträngen för ytterligare testning.

Testet utförs typiskt efter den 18: e graviditetsveckan och kan testa för vissa genetiska tillstånd, blodproblem och olika infektioner. Om det behövs kan proceduren också användas för att ge medicinen till fostret genom navelsträngen, såväl som blodtransfusioner.

Cordocentes används inte så mycket som tidigare, eftersom det finns andra prenatala diagnostiska tester som kan användas istället som är mindre riskabla för fostret, som amniocentes eller chorionic villus sampling (CVS). Om andra tester inte ger tillräckligt med information, utförs koordinats fortfarande.

Procedur

Mellan veckorna 18-23 görs vanligtvis kardocentes direkt på din leverantörs kontor. Efter 24 veckor är det gjort på ett sjukhus om det finns komplikationer som kan kräva en akut C-sektion. När det är klart på sjukhuset, är du vanligtvis bett att snabbt efter midnatt i händelse av operation är nödvändigt.

Först görs en ultraljud för att lokalisera var navelsträngen sätter in i placentan. Med hjälp av ultraljudsstyrning sätts en mycket tunn nål genom buken och livmoderväggen i navelsträngen för att få blodprovet. Det skickas sedan till labbet och resultaten tar vanligtvis cirka 72 timmar.

Efter proceduren kan du och fostret övervakas lite och du kanske känner lite ljuskramning. Din förlossningsläkare eller barnmorska kan föreslå sängstöd resten av dagen, men du kommer vanligtvis att kunna återuppta din typiska rutin nästa dag.

Om du märker något vanligt som vaginal blödning eller läckande vätska eller utvecklar symtom som feber eller frossa, är det viktigt att du ringer till din vårdgivare.

risker

Som med något förfarande bär cordocentes risker för både mamma och fostret. Medan det är säkert anses det som ett invasivt förfarande. Enligt den amerikanska graviditetsföreningen är missfall den största risken för cordocentes, med ett till två missfall för varje 100 procedurer. Förfarandet har en högre risk för missfall än andra prenatala diagnostiska tester, varför dess popularitet sjunker.

Andra möjliga risker med cordocentes kan innefatta:

  • Fetal blödning
  • Sladdhomatom
  • Fördröjning av fostrets hjärtfrekvens
  • Infektion
  • Foster-moderblödning
  • Prematurbristning av membran (PROM)

Innan du bestämmer dig för att gå igenom proceduren, tala med din läkare om alla möjliga risker och vad detta kan betyda för dig. Beroende på din medicinska situation, placentans placering, fostrets hälsa och din medicinska historia, kommer din läkare att kunna diskutera om det här är en lämplig procedur att genomgå och vilka risker som är mest relevanta för dig.

Resultat

Människor bestämmer sig för att det finns en rad olika orsaker, särskilt om de andra prenatala diagnostiska testerna inte kan utföras av någon anledning. Även om förfarandet inte kan testa för neurala rördefekter kan det detektera kromosomala abnormiteter, blodproblem, fetma missbildningar, fostrets infektion och fetelanemi.

En viktig sak att komma ihåg är att även om testet kan upptäcka avvikelser eller problem med hög noggrannhet, mäter testet inte svårighetsgraden av dessa problem. Din vårdgivare, tillsammans med en genetikspersonal, kan hjälpa dig att navigera i alla resultat du får, svara på frågor du kanske har och ge dig all information och alternativ som är tillgängliga för dig.

Om du bestämmer dig för att få proceduren klar kan resultaten hjälpa dig att börja planera för ett barn med olika behov, hitta supportgrupper och resurser eller börja utforska medicinska behandlingar för ditt barn. Du kan också välja att inte göra proceduren klar, vilket också är ett giltigt beslut.

Cordocentes kan vara ett värdefullt prenatalt diagnostiskt test när andra test inte kan utföras. Som med alla medicinska procedurer har det risker. Om din leverantör nämner cordocentesis, prata med henne om varför testet rekommenderas, de särskilda riskerna och fördelarna med dig och din situation och vilka andra alternativ som finns tillgängliga för dig.

Hur kan genetisk rådgivning hjälpa till i graviditeten?

Populära Inlägg

Läs Mer