Undervisningsverktyg för dyslexi

Anonim

Dyslexi är en läsning och språkstörning som vanligtvis identifieras hos barn efter att de har tagit bedömningar och utvärderingar för att upptäcka läsförluster hos eleverna. Med denna översyn av inlärningssvårigheten lär du dig grundläggande information om dyslexi och hur det påverkar en studerandes läsning, skrivning och språkkunskaper. Den här guiden innehåller också tips och resurser för föräldrar som vill hjälpa barn med dyslexi.

Bedömningar och utvärderingar

Dyslexitestning är det första steget i att identifiera strategier för dyslexiska studenter. Skolor använder utvärderingar för diagnos av dyslexi. Dyslexi utvärderingsprocessen kan också ge viktig information för att hjälpa lärare att planera studentens program. Analys av studentens svar på testartiklar och hans prestanda på olika nivåer av standardiserade dyslexitest kan ge viktiga insikter om hur han lär sig.

Studenter med dyslexi eller störningar i grundläggande läsning och läsförståelse kan dra nytta av den specifika information som denna typ av analys ger.

Hur utbildare svarar på testresultat

Specialpedagoger och skolpsykologer kan arbeta nära med den dyslexistiska studenten för att analysera sitt arbete och få omedelbar feedback och information om de typer av läs- och skrivfel som studenten gör. Denna information kan vara till stor hjälp när det gäller att bestämma vilka undervisningsstrategier som kan hjälpa studenten och utveckla särskild instruktion.

Utveckla särskilda utbildningsprogram

Många strategier kan hjälpa barn med dyslexi att klara avläsningsstörningen och trivas i klassen. Det är mycket viktigt för föräldrar och lärare att välja metoder som är specifikt baserade på studentens inlärningsstyrkor. Föräldrar och lärare bör också överväga hur dyslexi påverkar barnet och utvärderingsinformationen. Det är lika viktigt att övervaka barnets framsteg för att mäta interventionernas effektivitet. Det kan vara nödvändigt att prova olika metoder eller använda en kombination av metoder för att möta ett dyslexiskt barns lärandebehov.

Lärande strategier som hjälper studenter

Lärare kan genomföra följande strategier för att hjälpa elever med dyslexi att förbättra sina läsförmåga. Föräldrar kan också prova några av dessa tekniker hemma.

  • Multisensoriska metoder undervisar dyslexiska studenter genom sina känslor av beröring, hörsel och syn.
  • Individuell handledning ger lärare möjlighet att arbeta med studenter med dyslexi i en-till-en-sessioner för att ge studenterna omedelbar vägledning och feedback när de lär sig att läsa. Med den här metoden kan lärare snabbt upptäcka inlärningsfel, så att de inte försämrar framtida lärande.
  • Phonics metoder fokuserar på den dyslexiska studentens samband mellan ljud och deras bokstavssymboler.
  • Whole Language Methods lär eleverna genom att betona naturliga läsaktiviteter och synordordförråd. I många fall kan en studerandes läsförmåga utvecklas naturligt från denna exponering.
  • Tal- och språkterapi kan hjälpa eleverna med fonologiska störningar att fokusera på att lära eleverna att känna igen synord och andra strategier för att effektivt hantera sina inlärningsskillnader.

Populära Inlägg

Läs Mer