Låg hCG-nivå i tidig graviditet

Anonim

Under graviditeten producerar celler i moderkroppen ett hormon som kallas human choriongonadotropin (hCG). Detta hormon närmar ägget efter att det har befruktats och har bildat det embryo som fäster vid livmoderns vägg. Under den första trimestern av normal graviditet ökar hCG-halten signifikant, vilket vanligtvis fördubblas varannan tre till tre dagar under de första åtta till elva veckorna.

När detta inte händer - eller hCG-nivåerna faktiskt minskar - kan det innebära att ett missfall sker.

Hur hCG mäts

Efter uppfattning kan hCG detekteras i blodet så tidigt som dag 11 med ett test som kallas den kvantitativa seriella beta-hCG-analysen, vilken mäter volymen hCG i en milliliter blod. Ett enkelt hCG-test kan användas för att se om nivåerna ligger inom det normala intervallet som förväntas vid den tiden under graviditeten.

För att se hur snabbt hCG fördubblas, görs seriella hCG-mätningar. Kvantitativa hCG-blodprov dras två till tre dagar från varandra i linje med förväntad ökningstakt. I stort sett ger seriell testning mer användbar information än en enda hCG-nivå vid utvärdering av graviditet.

Normala trender i hCG-nivåer

En "normal" hCG-nivå kan variera enormt från kvinna till kvinna och från en graviditet till nästa. Utöver det faktiska numret, vilka läkare vill verkligen se är hur dessa nivåer trender och om de ökar som förväntat.

Det normala intervallet och trenden av hCG i en okomplicerad graviditet skulle vara följande:

Veckor från sista menstruationsperiodenhCG-nivå (i mUU / ml)
35 till 50
45 till 426
518 till 7, 340
61 080 till 56 500
7-87, 6590 till 229, 000
9-1225 700 till 288 000
13-1613 300 till 254 000
17-244, 060 till 165, 400
25-403.640 till 117.000

Det är generellt mellan veckor fem och sex att den första signifikanta spetsen i hCG-produktionen händer. Vid sex till sju veckor fortsätter nivåerna att fördubbla var tredje till fyra dagar och når så småningom en topp någon gång mellan veckorna åtta och elva.

Utöver denna punkt blir hCG mindre användbar vid övervakning av graviditet, och läkare kommer att vända sig till andra verktyg (såsom en transvaginal ultraljud) för att bestämma graviditetens status.

När hCG-trender är onormala

De flesta missfall förekommer under de första 13 veckorna av graviditeten. Det är i detta skede att hCG-övervakning är mest värdefull för att bedöma graviditetens hälsa och status. Om du förväntar dig och dina hCG-nivåer är lägre än de borde eller ökar långsammare än de borde, eller till och med börjar falla, kommer din läkare att vilja räkna ut varför. Här är möjliga skäl för var och en av dessa scenarier:

  • En låg hCG-nivå kan innebära att ditt graviditetsdatum var felberäknat och du är inte så långt som du trodde. Ytterligare testning skulle behövas för att bestämma orsaken, som kan innehålla ett missfall, en blodig äggstock eller en ektopisk graviditet.
  • Långsamma hCG-nivåer kan vara ett tecken på problem i tidig graviditet. Tänk på att detta inträffar är ungefär 15 procent av graviditeterna som fortsätter utan komplikationer.
  • Att minska hCG-nivåerna under första trimestern under två till tre dagar är vanligtvis tecknet på ett övergående missfall. Detta gäller särskilt för kvinnor som upplever symtom på missfall, såsom tung vaginal blödning. Minskande nivåer av hCG under andra och tredje trimestern är vanligtvis inte ett problem.

Det är också viktigt att notera att alltför höga halter av hCG kan indikera flera graviditeter eller en molär graviditet, som härrör från ett obefintligt, befruktat ägg. Som med en låg hCG kan en hög hCG helt enkelt bero på en felberäkning vid graviditetsdatumet.

Övervakning av hCG-nivåer är ett användbart verktyg för att säkerställa att graviditeten fortsätter på ett normalt och hälsosamt sätt, men försök inte oroa dig om dina hormonnivåer inte "beter sig" som förväntat och din läkare tittar noga på dem. Fråga så många frågor som du behöver för att lindra ditt sinne och stanna positivt: Chansen är att allt är bra, och innan du vet det kommer du att visa upp en imponerande babybump.

Populära Inlägg

Läs Mer