Hur man utarbetar ett förvaringsavtal

Anonim

Föräldrar som har möjlighet att nå ett barnomsorgsavtal på egen hand kan undvika att få föda barns vårdnadsförfaranden. Du kan skapa en atmosfär av samarbete samtidigt som du kan spara tid och pengar.

Varje stat har sina egna lagar om barnstöd och vårdnad, och du måste förstå din jurisdiktionens riktlinjer innan du gör några avtal.

I ett barnomsorgsavtal utarbetar föräldrarna ett avtal som fungerar tillfredsställande och presenterar det för domstolen. Domstolen kommer då antingen att acceptera barnets vårdnadsavtal, ändra villkoren eller avvisa vissa bestämmelser. Låt oss utforska de bästa sätten att utarbeta ett avtal för att undvika invändningar.

Innehållet i ett barnomsorgsavtal

Ett barnomsorgsavtal ligner mycket på en föräldraplan. Var noga med att klassificera vilken typ av vårdnad varje förälder instämmer i. Förvaring kan klassificeras som gemensam eller tunga. Gemensam förvaring delas av båda föräldrarna, medan ensam vårdnad innebär att en förälder är vårdnadshavaren.

Det ska innehålla vilken förälder eller föräldrar som ska ha laglig eller fysisk vårdnad. Juridisk vårdnad avser rätten för en förälder att fatta beslut för sitt barn medan fysisk vårdnad inbegriper barnets dagliga vård.

Avtalet bör beskriva föräldraplaner, inklusive besökscheman, helger, helgdagar och annan information om föräldraplanen.

Föräldraavtalet om barn bör beskriva vad hämtningen och avgiften till och från föräldrahemmet kommer att bli.

Viktiga beslut, som frågor som rör religion, utbildning och extrautbildning, bör strykas i förväg i dokumentet.

Slutligen bör det finnas en klausul som beskriver hur föräldrar kan göra ändringar i barnomsorgsavtalet om det behövs.

Specifikationerna

Det bästa som föräldrar kan göra för att skydda varandra, och barnet, ska vara specifika med alla villkoren i barnomsorgsavtalet. Om villkoren inte är specifika kan det leda till att dörren öppnas för ett nytt barnomsorgsdräkt.

För exempel vara specifika om de exakta dagarna när varje förälder ska få barnet. Tänk på att barn har ledig tid för skollov, faktor de datumen i dina visitation beräkningar.

Bestäm hur schemanförändringar kommer att inträffa. Om en förälder behöver byta dagar med den andra, ställa in en lämplig uppsägningstid, till exempel 24 timmar i förväg.

Är du på en impasse?

Föräldrarna bör försöka undvika den motsatta processen, särskilt om det bara är några beslut som inte kan överenskommas. Om du har kommit nära att stryka ut detaljerna, söka hjälp i form av skiljeförfarande eller medling för att slutföra de senaste detaljerna.

Skiljedom eller medling kommer att innebära en neutral tredje part som kommer att arbeta för att hjälpa föräldrar att komma till ett avtal som är till nytta för alla parter.

Custody Agreement Software eller en advokatbyrå?

Om du vill formalisera ditt avtal och kringgå användningen av ett advokatbyrå kan du använda specifika program eller online-tjänster som är utformade för att hjälpa till med utarbetandet av vårdnadsavtalet.

Om du behöver mer specifik information eller vill ha juridisk rådgivning om att upprätta ett barnomsorgsavtal, prata med en behörig advokat och kolla upp de specifika riktlinjerna för vårdnadshavande för ditt tillstånd.

Populära Inlägg

Läs Mer